БРОЙ ХХХV (МАЙ)

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХV (МАЙ) на сп. Нова социална поезия

Из „ДОСИЕТО НА ХИТЛЕР“, подборка Petar Peichew-Щурмана

30.04.1945 Ф написа завещанието си и назначи ново правителство – президент гросадмирал Дьониц. Сбогува се – стисна ръка всекиму – „Благодаря ви, деца.“ Заповед за пробив на Запад. Като го запитах за кого да бягаме на Запад, отговори: „За новия човек.“ Гюнше – танковете са на 300 м о бункера.
Линге – Торнов и Хасе отведоха Блонди в тоалетната, Торнов отвори устата й, а Хазе счупи ампулата с клещи. Отровата подейства веднага. Ф дойде и погледна. Лицето му бе безизразно

& Ивайло Божинов, Dead end 3

Реклама