Сонет № 6. Мъж се подготвя за лягане

by Владимир Сабоурин

Докато пада мрак, чете все още вестника
Но вече е по нощница във този час. Със сигурност
Скоро ще застане той пред мивката
Ще съзерцава дали всичко вече е изтекло.

Оттам глава изважда после, подсушава след внимателна
Проверка лицето си със неомърлян край на кърпата
Премигващ после се отправя към календара стенен, чехли тътрещ
И с ококорени очи откъсва листа на деня.

Натъпква с палец тлъст лула тютюн
Захапва стръвно с жълти челюсти лулата
С отсъстващ поглед в нощното гърне той пуска струя

В шкафа го затваря и лулата пали
Тогава забелязва изведнъж, че вече всичко тъне в мрак
Завира се в леглото бързо, вади хуя.