Бертолт Брехт, Масата е готова, дърводелецо

by Владимир Сабоурин

Масата е готова, дърводелецо.
Позволи да я отнесем.
Спри да шкуриш по нея
Спри с боядисването
Не казвай за нея нито добро, нито лошо –
Каквато е, вземаме я.
Имаме нужда от нея.
Дай ни я

(Original Caption) Bertholt Brecht (1898-1956), German dramatist and poet. Head and shoulder photograph. BPA2# 4988

Реклама