Бертолт Брехт, Ти сподели с нас нашето поражение

by Владимир Сабоурин

Ти сподели с нас нашето поражение, сподели сега
С нас нашата победа.

Ти ни предупреди за погрешните пътища
Ние поехме по тях, ти
Пое с нас.

Реклама