Бертолт Брехт, Кой придава на творбите трайност?

by Владимир Сабоурин

Кой придава на творбите трайност?
Тези, които ще живеят тогава.
Кого избират строителите?
Още неродените.

Не питай: какви ще бъдат те? –
Определи го.

Реклама