Бертолт Брехт, Внимателно претеглям

by Владимир Сабоурин

Внимателно претеглям
Плана си, той е
Достатъчно мащабен, той е
Неосъществим.

Реклама