Очаквайте в БРОЙ ХХХV (МАЙ) на сп. Нова социална поезия

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХV (МАЙ) на сп. Нова социална поезия

ИВАЙЛО БОЖИНОВ, визуален артист на БРОЙ ХХХV

& Ивайло Божинов, Hitchcock

Реклама