Поетът

by Владимир Сабоурин

Ти си патриарха
На зимния следобед

Слънчевото петно на пейка
В усойната перспектива на булеварда

Вярата на отците
Доказана по геометричен начин

Милостта към живота
В екстаза на загубата на девственост

На момче от дивия северозапад
Тройка в столична квартира

Ти си поета
На зимния следобед.

Реклама