Тополата на Шел

by Владимир Сабоурин

Възвисяваш се над хоризонталата на неона
Очертаваща осветен периметър

Цяла глава над монументален пилон
На улична лампа на пътен възел

Призрачно осветяваща голите рамене
На голите клони.

Реклама