Написа нещо на перваза

by Владимир Сабоурин

Написа нещо на перваза
Прилича на клинописно писмо
Пряк резултат от метода на писане
Върху рохкав сняг с крачета