Едвин Сугарев, Брой ХХХІІ

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХІІ (ЯНУАРИ) на сп. Нова социална поезия

ЕДВИН СУГАРЕВ (Edvin Sugarev / Едвин Сугарев)

Когато говорим за българите в Западните покрайнини, трябва да имаме предвид едно обстоятелство, което е очевидно, но което често сме склонни да пренебрегваме и забравяме: те, както и техните събратя от Македония и Беломорска Тракия, не са имигранти

& Dimitar Yaranov, Някъде в Македония, 80 х 100 см., масл. бои, платно, 1998

Реклама