Борислав Игнатов, Брой ХХХІІ

by Владимир Сабоурин

Очаквайте

в БРОЙ ХХХІІ (ЯНУАРИ) на сп. Нова социална поезия

БОРИСЛАВ ИГНАТОВ (Borislav Ignatov)

Танцувам
в празната стая
за която давам половината си заплата
сам.
Разглобявам се
на съставни ампери
въртя се сякаш светът е в джоба ми
а джобът ми е скъсан

& Dimitar Yaranov, Детектор на лъжата II, 46 х 55 см., сух пастел, хартия, 1991

Реклама