Антология ІІІ. Hard Copy

by Владимир Сабоурин

Невъзможен Че явно току-що беше станал. Зърната на едрите му цици бяха щръкнали под нежното ефирно комбинизонче. Брадата, наситено черна, беше рошава и сплъстена, а по мустаците личаха следи от нощните приключения…
Огледа се в огледалото. С небрежен жест посегна и сложи фуражката на главата си. Хммм… Стои добре, дори много добре! Висока, с червена околожка и едри златни листа. Аугусто има вкус, си помисли и се отправи към леглото и спящия…

ШАМИЛ КОБАЛТ БОЛОКУДО (Shamil Kobalt Bolokudo)

Антология ІІІ. Hard Copy & Ния Якимова, Златни зъби, 2019 г., 145/108 см, въглен, акрилна боя, хартия

Реклама