БРОЙ ХХХІ (НОЕМВРИ)

by Владимир Сабоурин

БРОЙ ХХХІ (НОЕМВРИ)

Линковете към публикациите ще бъдат активирани между 1 и 7 ноември

Списание „Нова социална поезия“, бр. 31, ноември 2021