Лайк а върджин

by Владимир Сабоурин

Има едно парче на мадона
Аз не съм политик

Нима не помните парчето на мадона
Аз не съм политик

Парчето е лайк а върджин
Аз не съм политик