Тя каза

by Владимир Сабоурин

Тя каза
Искам живота ти

Безшумно се изхилих
Вцепенен от ужас

Горкичката