Инна Кабиш „Който сладко през юли вари“

by Владимир Сабоурин

Който сладко през юли вари
да живее с мъжа си се готви
не възнамерява със сигурност
да бяга с любовника тайно.
Инак що захарта да хаби
то с любовник без друго е сладко
при това във дома му е тясно
там сладко де да държиш.

Който сладко през юли вари
да живее гласи се за дълго
зимата във всеки случай
да презимува се гласи.
Инак що му е всичко това
и не от чувството за дълг нали
загробва краткото лято
надвесен над тенджера.

Който сладко през юли вари
в смрадта на пеклото на кухнята
ще замине на Запад едва ли
и за Щатите няма да купи билет
ще пълзи по мъртвите преспи
подушил миризмата на касис…
Който сладко в Русия вари
той си знае, че изходи няма.

Реклама