Оптическа илюзия, наречена очарование

by Владимир Сабоурин

Концентриране на цялото внимание
Само върху един обект или датчик

Особено харектерно при атака
Вниманието се фиксира само върху целта

Стремежа за поразяване на целта е толкова силен
Че другите параметри губят своята значимост

Тогава се говори за настъпване
На оптическа илюзия

Наречена очарование.

Реклама