Датски филм

by Владимир Сабоурин

Сьорен киркегор
Бенг енд олуфсен

Строги недоебани жени
Внимателни неебящи мъже
Деца знаещи всичките си права
Трупове изплуващи
Напролет изпод леда
Пияни абитуриентки
В самото начало
На краткото лято

Поркането е екзистенциална философия
Поркането е музика на сферите.

Реклама