Следващия трамвай

by Владимир Сабоурин

Чух топуркането зад се би си
Тя тичаше като масивен ангел
В младата нощ
Измита от юлския дъжд
Дебела татуирана млада
След трамвай и мъж не се тича
Не е валидно за нея
Следващия трамвай е
След 24 минути.