Amor de lonh или Любов отдалече II

by Владимир Сабоурин

Който продължава да чете
Когато всичко е свършило е болен
Зависимостта е болест

След като коментарите бъдат деактивирани
Става невъзможно четенето остава
Любовта отдалече

Писането е близост безкрай опиянение
По-трезво от медикаментите.