Цветя на злото за ИО

by Владимир Сабоурин

Дъщеря ми иска
Да става проповедник

Да основава църква
Да инсталира автомат

За горещ шоколад на входа й
Трябва да засиля

Пропагандата на злото