Възпявам лятото и смъртта

by Владимир Сабоурин

Възпявам лятото и похотта на жените и поезията
Възпявам смъртта на поробените и господарите им
Възпявам лятото и смъртта

Възпявам лятото и бунта в провинцията
Възпявам смъртта на явилия се в нея и непознат
Възпявам лятото и смъртта

Възпявам лятото и триумфа на децата от малцинствата
Възпявам смъртта на мутрата паркирала на зебрата
Възпявам лятото и смъртта

Възпявам лятото и мръсотията на ориента
Възпявам смъртта на идващите и оставащите на власт
Възпявам лятото и смъртта

Възпявам лятото и похотта на поезията
Възпявам смъртта възпявам
Лятото и смъртта

Докато има лято и смърт
Властта не е абсолютна.

Реклама