Българско лято

by Владимир Сабоурин

Минавам от чери домати
Брани от сънародници в испания

На розови домати от македония
Брани от бивши сънародници.