Красиви, умни, десни девочки с парите на Америка за България

by Владимир Сабоурин

При първите избори ДЕБЕ се предложи, без да я пожелават, на И Т.Н. след изборите.

Сега се предлага един месец преди изборите на Дългия.

Сводник е Командира им.

Нека с парите на Америка за България работим неуморно за КГБ капитализъма!

Да, разбира се.

Но защо с така заголен задник един месец преди да са ви пожелали, ако изобщо?

Реклама