Здравейте, тук Вашта Секретарка

by Владимир Сабоурин

Здравейте, тук Вашта Секретарка.

Във връзка със зачестили случаи на персонални питания към мен лично в качеството ми на Секретарка на Нова социална поезия, а и на аперсонални сарказми, цупения, а може би и дори имплицитни претенции към ФБ Групата на сп. „Нова социална поезия“ съм упълномощена да заява следното:

1) Нова социална поезия НЕ е добре смазано с фондационни и данъкоплатски пари предприятие, литвестник, хралупа и т.п. Услугите, които предлагаме на наште клиенти в Групата и списанието са финансирани изцяло с наш труд и пари.

2) Поради тази специфика, на която държим, не можеме и не желаеме да осигуряваме на членовете на Групата статута като на плащащи клиенти (paying customers), защото плащащите сме ние. На пазара има доставчици, които осигуряват този като статут, доколкото са добре смазани с данъкоплатски и фондационни пари литвестници и хралупи.

3) Молиме претенциите за статут като на плащащи клиенти да бъдат адресирани към тях. Те се радват на подобни адресирания и ще се зарадват специално, когато претенциите идват от клиенти, разочаровани от услугите, предоставяни от Група Нова социална поезия.

Заключителни разпоредби и disclaimer:

1) Група Нова социална поезия си запазва пълното и автономно право да преустановява, без да дължи обяснения, предоставяната от нея услуга на членството в Групата.

2) Не подлежащите на оплаквания и препоръки в книгата за препоръки и оплаквания основания за преустановяване на услугата „членство в Група Нова социална поезия“ са разписани по точки в Манифест на Нова социална поезия от 9 септември 2016 г.

Винаги Вашта

Секретарката на Нова социална поезия

Реклама