Пред фонтана

by Владимир Сабоурин

С лице към непадащите води
Отментал главата назад
Вдишваш с наслада

Ароматите на залезната светлина
Бронзовото тяло на момичето
Всеопияняващата вечно млада влага

Опрял в бордюра на фонтана
Белия бастун.

Реклама