Рейса беше за гараж

by Владимир Сабоурин

Рейса беше за гараж
Върнах се пеш
В пролетната нощ
По онази улица
По която написах
Преди трийсе години нещо
Което още харесвам

Умиротворен и благодарен
Не изпитах нищо.

Реклама