Бог от машина

by Владимир Сабоурин

Бог от машина
На връхлитащ с мръсна газ
Боклуджийски камион

Няма по-възвишено
Не искам да умираш.