Предупреждения

by Владимир Сабоурин

Крясък на птица предупреждаващ
За появата на хищник

Скриптене на дърво предупреждаващо
За строполяването си