Космологията й

by Владимир Сабоурин

Две слънца
Ротиращи около черна дупка

Не искам да бъда
Второто слънце

Нито първото.