Вече си готов

by Владимир Сабоурин

Когато отчаян смях
На дете ти се причуе
Като крясък на сойка

Вече си готов.