Пролетен вятър

by Владимир Сабоурин

Придържа сакото
С едната ръка

Празния ръкав на другата
Пъхнат в джоба.