Отричам се от дявола

by Владимир Сабоурин

Отричам се от дявола на изневярата
Отричам се от дявола на прошката
Отричам се от дявола на несправедливостта
Отричам се от дявола на любовта

Имам две дъщери
Отричам се от дявола.

Реклама