Три малки гарванчета

by Владимир Сабоурин

За първи път виждам
Децата на гарван

Сиви в майската трева
Като пролетни косове.