Паркингът

by Владимир Сабоурин

Огромен паркинг кладите са подредени
Стриктно в рамките на маркировката но сливат
Езиците на пламъците си овъглената дървесина
Белезникавата пепел

Между кладите обгърнат в дим и смрад
Гробаря свел главата вдигнал лакти пред лицето си
Проправяйки си път всред всесъжението
Пори духовете

Реклама