Защитен свидетел

by Владимир Сабоурин

Водих известно време
Нормален живот

Но беше неизбежно
Да е временно.