Странно приятно усещане

by Владимир Сабоурин

Искам да чукам тази жена
Странно усещане
След поредната скъпоструваща констатация
Че писането е несъвместимо с това

Искам да чукам тази жена
Повтарям си
Но знам че по-скоро не

Искам да чукам тази жена
Странно приятно усещане.

Реклама