По сценарий

by Владимир Сабоурин

Най-късно от вчера трябва да е ясно, че мълчанието по сценарий на И Т.Н. означава връщане на мандата.

Надуващата се да стане вол жаба сценарист го каза.

И предупреди никой да не смее да прави нещо не по сценарий.

Този текст не е по Сценария.

Доколкото мога да преценя като несценарист, идеята е половината от втората порция 800 дни да премине в избори и съпъстващо мълчание като необходима предпоставка за пичеленето им.

Дори за Цара беше трудно да мълчи след като стана министър-председател. И мълчейки, издаваше тайната на мълчанието си.

В теорията на абсолютистката държава, разглеждаща в традицията на Макиавели политиката като чиста (т.е. освободена от морални основания) математика това се нарича арканум.

Политиката е тайна комбинаторика.

При постмодерната й деградация в обществото на спектакъла тя се превръща в таен сценарий с царе, пъдари и шутове.

Първо Цара, после Пъдара.

Накрая Шута.

Дотук всичко е по сценарий.

Реклама