Женен за поет

by Владимир Сабоурин

Възхищавам се от битките ти
Да не те омъжат 19-годишна
За сина на приятелско семейство
Следващ в харвард медицина
По-богато от твоето без баща

Близко е до ума че оттървала се
Да си жена на лекар
Сглупи да станеш
Съпруга на поет
Плати за тази глупост

Но се пребори
Той да се окаже женен
За теб.

Реклама