Оумуамуа

by Владимир Сабоурин

Първият известен междузвезден обект
Засечен при преминаването през слънчевата система

Изглежда като астероид движи се като комета
Няма видима опашка при наближаване на слънцето

Парче азотен лед което постепенно ерозира
Има форма на бисквита не на пура

Демонстрира негравитационно ускорение идва
От вега съзвездие лира и се насочва към пегас

Изходната планетарна система и възрастта
На странствието неизвестни

Преминаваш еднократно през слънчевата система
Посланик отдалеч дошъл първи

Реклама