На приятел, опериран от рак на белия дроб

by Владимир Сабоурин

Виждам как скалпела прониква
В теб като в още топъл самун бял хляб
Който до вкъщи изяждаме до половината
Това е белия ти дроб

Ти си белия ми хляб от детството
Когато двегодишен очаквах
Татко да го пуснат от острова
На свободата майка

Питаше какво ще направиш
Когато татко дойде аз изрещявах
Щего изпеча и щего изям
Това е белия ти дроб

Ти си белия ми хляб
Моля те не свършвай
Моля те

Върни се завинаги

Реклама