Разговор с теб

by Владимир Сабоурин

Днес е прекрасен ден
Разговарях с теб

Не се обаждам често
Още по-рядко се обаждаш ти

Предпочитам да слушам
Но трябва да те подмамя

Да се разприказваш днес успях
Слушах гласа ти в захлас

Аз съм странен любовник
Ти си моята дъщеря.

Реклама