Работникът и смъртта (Final Cut)

by Владимир Сабоурин

Аз съм дете
На работническата класа
Баща ми работеше
В металургичен комбинат
Майка правеше супа
От разреден кетчуп
Мушамата с захабените
Едри цветя
Консервите бяха
Недостижим лукс
Израснах по време
На голямата депресия
Бутилката кола
Щастието в неделя
Пробих през шейсете
Преименувах се от андрей
На анди уорхол.