Работникът и смъртта

by Владимир Сабоурин

Аз съм дете
На работническата класа
Баща ми работеше
В металургичен комбинат
Майка правеше супа
От разреден кетчуп
Консервите бяха
Недостижим лукс
Бутилката кола
Щастието в неделя
Израснах по време
На голямата депресия
Пробих през шейсете
Преименувах се от андрей
На анди уорхол.

Реклама