Уорхол има резерви към българския постмодернизъм

by Владимир Сабоурин

Не сте от работнически семейства
Не сте от димитровград бащите ви
Не работят в кремиковци нито сте педали
С едно щастливо женено щастливо изключение
И без изключения не ходите редовно на църква
Кви постмодернисти обикновени комсомолци сте.

Реклама