Стихотворението е върха на айсберга

by Владимир Сабоурин

Стихотворението е върха на айсберга
На труда труда е върха на айсберга
На справедливостта справедливостта е
Върха на айсберга на бог бог е върха
На айсберга на отците отците са
Върха на айсберга на чистотата
Чистотата е върха на айсберга
На стихотворението

Стихотворението е върха на айсберга

Реклама