Приключване с г-жа Брик

by Владимир Сабоурин

Безгрижно и напоително
Четях за лиля брик и продуцирането й
На маяковски като влюбен поет доживот
Тя в ролята на домакинята на авангарда когато
Изведнъж се усетих че я познавам
Поне от пет години и тя в реално време ме
Попита какво мисля за нея отговорих
Истината и приключих оцелял.

Реклама