Тяхно е царството небесно

by Владимир Сабоурин

Когато не ебеш и не пишеш
Трябва да симулираш
Че ебеш и пишеш
Горко вам книжници и фарисеи
Които не ебете и не пишете
Блажени ебящите
Блажени пишещите
Тяхно е царството небесно
Те не симулират.

Реклама