Състав на престъплението

by Владимир Сабоурин

Обичам разговорите
С лекари и адвокати
Те са новите социални поети
На всяко време
Те са архилоховците
На всички слънчеви затъмнения
Да: състава на престъплението
На истинската поезия е
Склоняване към самоубийство
На ниобула или всеки друг
Когото трябва или има топки.

Реклама